Interaktívna podlaha je didaktická pomôcka určená na cvičenie, pohybové  hry a zábavu. Zábava a náuka s využitím tejto interaktívnej podlahy rozvíja u detí hrubú motoriku, zrakovú a pohybovú motoriku, pozornosť a rýchlosť reakcie.

Back to top